Випуск № 2(78), 2022

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Книш О.А., Падерін І.Д., Жадько К.С.
Теоретичні основи інвестиційної політики суб’єктів господарювання

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Горб К.М., Корнєєв М.В., Шуляк С.В.
Академічна доброчесність у підготовці сучасних кваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, туризму та готельно-ресторанної справи

Заяць О.І., Ярема Т.В.
Парадигма «нового інноваційного світогляду» ЄС

Ятчук О.М., Небаба Н.О., Кучер М.М.
Інтерактивні соціо-комунікаційні моделі: перспективи використання в міжнародних відносинах, туризмі та готельно-ресторанній справі

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Живко З.Б., Родченко С.С., Лелюк Н.Є.
Цифрова економіка: сутність, ознаки та завдання управління

Канаш О.Є., Парсяк В.Н.
Дорожня карта імплементації дуальної форми навчання у закладах вищої освіти

Савко О.Я., Гавадзин Н.О.
Аналіз структури економіки на регіональному рівні

Славкова О.П., Фігурна М.Ю.
Державна політика в сфері патріотичного виховання

Швець А.І.
Торговельні вектори української економіки в умовах російсько-української війни (2014–2022)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ватченко О.Б., Шаранов Р.С.
Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні

Verbytska Anna
Advantages of social media marketing as a lead generation channel for start-ups

Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Буримченко А.О.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі в умовах інформаційної економіки

Олійник Н.Ю.
Організація cиcтеми управління діловою кар’єрою персоналу

Сало Я.В.
Особливості формування бренду роботодавця

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гвазава Н.Г.
Ефективність діяльності державного управління у бюджетному процесі України

Дереза В.М.
Кредитні спілки в Україні: стан та перспективи розвитку

Заруцька О.П., Новікова Л.Ф.
Управління банківськими ризиками та заходи відновлення діяльності в умовах потужних зовнішніх викликів

Лисяк Л.В., Губа М.О.
Про особливості профілю ризиків вітчизняних банків

Щетинін А.І.
Грошово-кредитна політика НБУ: тенденції та зміни в грошовій масі

Щирий Г.Л.
Потенціал акцизного оподаткування у формуванні бюджетних ресурсів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Шевченко І.О., Рижикова Н.І.
Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення формування і виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Клопов І.О., Шапуров О.О.
Інтернет речей та BIG DATA: аналітика в режимі реального часу

Крамар В.Р., Пілько А.Д.
Моделі аналізу інфляційних очікувань

Мельник О.І., Новоселецький О.М.
Економіко-математичний інструментарій прогнозування обмінного курсу валют