Випуск № 5(75), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Михайлова Є.В.
Трансформаційні процеси у становленні інформаційного суспільства

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Мельник А.О., Вакулік К.С.
Вплив технологічних змін на світове економічне зростання

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Нестеренко С.С.
Аналіз ресурсного потенціалу в контексті формування конкурентоспроможності лісогосподарського комплексу України

Патинська-Попета М.М.
Євроінтеграційні перспективи управління фінансовим потенціалом сталого розвитку територіальних громад

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Криклій О.А.
Роль освіти у подоланні цифрових розривів та забезпеченні цифрової інклюзії

Швіндіна Г.О., Опанасюк Ю.А., Давліканова О.Б.
Реформування системи освіти для запобігання трудовій еміграції: в пошуках найкращих кейсів

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Луценко І.С.
Особливості оподаткування суб’єктів господарювання туристичної діяльності в умовах пандемії COVID-19

Молдован О.О.
Щодо впорядкування категоріально-понятійного апарату в науці про систему публічних фінансів

Тютюник І.В.
Формалізація причинно-наслідкового зв’язку податкових розривів за податком на доходи фізичних осіб із макроекономічною стабільністю

Щетинін А.І., Ульянова Л.П., Чайка Ю.М.
Банківська система україни і забезпечення її стійкості в умовах сучасного розвитку

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Панюк Т.П., Богуш Л.А.
Роль та значення соціальної відповідальності для реалізації концепції сталого розвитку

Кот Л.Л.
Соціальне підприємництво в національній економіці країн світу: формування, розвиток, форми виникнення, масштаби діяльності