Випуск № 4(74), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Майборода О.Є., Майборода О.В., Патлах І.С.
Ефект «бичачого батога» в логістичній діяльності підприємства

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бричко М.М., Євдокимова Б.О.
Гносеологічні засади дослідження суспільної довіри до інституцій державного сектору економіки

Пімоненко Т.В., Люльов О.В., Зябіна Є.А., Макаренко І.О., Василина Т.М.
Прогнозування структури енергетичного балансу України: питома вага відновлюваних джерел енергії

Соколова О.М.
Специфіка секторальних трансформацій в економіці України

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бобровська О.Ю.
Механізм відтворення технічних ресурсів підприємств у процесі їх функціонування

Івончак І.О.
Вплив деструктивних чинників на економічну безпеку підприємницької діяльності

Федотова Ю.В.
Сутність та кількісна оцінка експортного потенціалу підприємства

Хілуха О.А.
Корпоративне навчання в процесі розвитку персоналу

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю.
Фінансові імперативи якості життя населення в Україні в умовах інклюзивного економічного розвитку

Заруцька О.П., Новікова Л.Ф., Рудянова Т.М., Коваленко А.С.
Сучасні підходи до оцінювання банківських ризиків

Кузьменко О.В., Койбічук В.В., Кочережченко Р.Д.
Фінансовий моніторинг клієнтів економічних агентів на підґрунті верифікаційно-ідентифікаційних вхідних та вихідних документів

Мещеряков А.А.
Вплив на ліквідність грошових потоків усередині банку

Тютюник І.В., Білоус Ю.Г.
Вплив податкових розривів на фінансово-економічну безпеку країни

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Ткаченко А.А., Крижанівський В.В.
Ефективність проведення аналізу оцінки фінансового стану виробничого підприємства у сучасних умовах господарювання

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Демиденко М.А., Пістунов І.М.
Підвищення конкурентоспроможності продуктів та послуг страхової компанії з використанням методів економіко-математичного моделювання