Випуск № 6(76), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Пушак Я.Я., Харабовський Ю.І.
Вплив земельної реформи на забезпечення продовольчої безпеки

Рудаченко О.О., Клебанова Т.С., Полуектова Н.Р.
Побудова моделей аналізу оболонок даних (DEA) для визначення ефективності соціальної політики уряду на регіональному рівні

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бондаренко Н.М., Харакоз Л.В.
Тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України

Волкова Ю.В.
Основні принципи концепції сталого розвитку господарської діяльності підприємства

Горб К.М., Бойко З.В., Чабан К.С.
Ескурсійно-експозиційний менеджмент закладів вищої освіти (на прикладі Університету митної справи та фінансів)

Жлуктенко А.Р., Савчук О.А., Лободзинська Т.П.
Дослідження методів прийняття управлінських рішень та ризиків, що їх супроводжують

Ільчук О.О., Удуд І.Р., Іванців О.С.
Особливості здійснення антикризового управління підприємством готельної індустрії в умовах поширення світової пандемії

Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю.
Оцінка стану бізнес-середовища в Україні в контексті управлінської діяльності

Степаненко Н.І., Волкова І.М.
Інтегральна оцінка товарної політики підприємств сфери агробізнесу

Шпаков А.В.
Економіко-організаційний інструментарій управління підприємствами в умовах трансформаційних змін

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Богуш Л.Г.
Державне регулювання зайнятості як стимул національної економіки

Воронцова А.С., Барвінок В. Ю., Петрушенко Ю.М.
Аналіз основних тенденцій, що спричиняють диспропорції на ринку праці

Зінченко Г.С., Волощук В.В., Лободзинська Т.П.
Вплив соціальних мереж на працездатність персоналу

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Баранник Л.Б., Болоховець А.Б.
Міжнародний досвід фінансування освіти як елементу соціального розвитку

Гордей О.Д., Ягоденко І.В.
Державний фінансовий контроль в Україні: зарубіжний досвід

Кузьменко О.В., Яровенко Г.М., Койбічук В.В.
Розроблення інтерфейсу користувача модуля автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу на підґрунті UML-методології

Тютюник І.В., Гуменна Ю.Г., Стаценко В.О.
Податкова конкурентоспроможність країни як важіль детінізації економіки

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Мардус Н.Ю., Руденко К.Ю.
Основні аспекти організації бухгалтерського обліку та аудиту прибутку підприємства