Випуск № 3(73), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вареник І.В., Акуленко В.Л., Пригара І.О.
Теоретико-методологічні засади національного рахівництва в системі господарського механізму України

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Лєонов С.В., Доценко Т.В., Миненко С.В.
Кібершахрайства, фінансові правопорушення та легалізація кримінальних доходів в умовах цифровізації економіки України

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кащена Н.Б.
Методологічна платформа діагностики економічної активності підприємств торгівлі

Коробка С.В.
Управління організаційним розвитком малого підприємства

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Стратегічне управління підприємством як багатовимірний простір парадоксів

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Голод А.П., Феленчак Ю.Б., Підвальна О.Г.
Соціальний туризм: сутність, структура та інноваційні напрями розвитку

Тарасенко Д.Л., Тарасенко О.В., Тіщенко М.І.
Індикатори сталої міської мобільності

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пікуліна Н.Ю., Лобза А.В., Бикова А.Л.
Розбудова сміттєпереробної галузі як дієвий засіб поводження з відходами

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алексєєнко І.І., Лелюк С.В., Полтініна О.П.
Стабільність фінансового ринку як ключовий важіль економічного розвитку держави

Васютинська Л.А.
Фінансування інфраструктурних проєктів на засадах публічно-приватного партнерства: форми та інструменти

Данік Н.В., Новак К.С., Яковенко А.В.
Оцінка результативності функціонування банківської системи України в умовах фінансової нестійкості

Мамонова Г.В., Позднякова Л.О.
Вплив коронакризи на розвиток страхового бізнесу у світі