Випуск № 3(69), 2020

 

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бігус М.М., Гальків Л.І., Добушовський П.А.
Туристичний бізнес під впливом сучасних змін, зумовлених світовими викликами

Заяць О.І.
Системна взаємодія інтеграційних союзів в умовах глобальної конкуренції

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бондар О.Г., Полякова І.О., Лях В.О.
Державна підтримка органічного сільського господарства в Україні за досвідом ЄС

Васильєва Т.А., Лєонов С.В.
COVID-19, SARS, H5N1, A/H1N1, EVD: порівняльний аналіз впливу пандемій на економічний та соціальний розвиток у національному, світовому та регіональному контекстах

Збарський В.К., Грибова Д.В.
Сучасні особливості регіонального розвитку туристичної галузі в Україні

Максименко Ж.В.
Цифрова конкурентоспроможність у системі інноваційно-інтелектуального вектору розвитку України

Скрипник О.В.
Чинники зміни цін на будівельні матеріали та напрями їх державного регулювання в умовах циклічності

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бергер А.Д.
Розвиток соціального підприємництва: теоретико-практичні підходи

Клюс Ю.І., Іжболдіна А.В.
Оцінка ефективності внутрішнього контролю промислових підприємств

Крамаренко К.М.
Особливості формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А.. Кушнір М.А.
Навчання шляхом експорту як джерело інноваційності підприємства

Мельник Л.С.
Колектив – головний ресурс підприємства

Побережна З.М.
Теоретичні засади інтегрального оцінювання конкурентоспроможності авіапідприємств на основі системи збалансованих показників

Рубцова О.С.
Будівництво як засіб рятування економіки в умовах форс-мажорних обставин (SARS-CoV -2)

Хаврук В.О.
Визначення економічної ефективності діагностування підвісок автотранспортних засобів на удосконаленому вібростенді

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Купінець Л.Є., Шершун О.М.
Діджиталізація інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування України

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Євдокімова М.О.
Особливості функціонування та проблемні питання розвитку платіжної системи України

Заруцька О.П., Губа М.О., Волошко К.В.
Деякі питання розбудови фінансової екосистеми національним банком України

Качула С.В., Стефанишин О.В., Абдін А.В.
Бюджетний потенціал та фінансове забезпечення охорони здоров’я в Україні в умовах реалізації стратегії сталого розвитку

Марчук В.Ю., Фесянов В.В.
Діяльність мікрофінансових установ з погляду поведінкової економіки

Синюк А.О.
Методичні підходи до визначення бізнес-моделей банків в Україні

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Височан О.С., Грицеляк У.І.
Передумови та проблеми цифрової трансформації обліково-комунікаційного процесу

Краснікова Н.Г.
Теоретико-методичні засади обліково-аналітичного забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я

Лабунська С.В., Собакар М.В.
ЗВО як платформа для розроблення інноваційного продукту: на прикладі удосконалення методичних підходів до управління витратами інноваційної діяльності підприємства

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Позняк О.В., Мельник К.О.
Логістичні аспекти штучного інтелекту в управлінні товарами стратегічного призначення