Випуск № 2(68), 2020

 

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бондаренко Н.М., Савченко Д.В.
Ринок франчайзингових послуг в Україні: переваги та недоліки

Грабар М.В., Кашка М.Ю.
Туристична індустрія Угорщини: ключові показники успішного розвитку

Губарь О.В.
Вплив глобалізації та регіоналізації на розвиток національної економіки України

Кушнір С.О., Матвієнко Д.О.
Нафтова криза 2020 року та її вплив на українську економіку

Лєгостаєва О.О., Кондратенко Н.Д.
Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

Липчук В.В., Липчук Н.В.
Тренди в туризмі: корекція пандемії

Мельничук О.П.
Вплив зовнішньої торгівлі на функціонування національної економіки

Разумей Г.Ю., Разумей М.М.
Фіскальні ризики у ракурсі функцій та завдань Державної митної служби України

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Дун Дживей
Технологія прогнозування впливу на ВВП варіантів фінансування закладів освіти України

Кондукоцова Н.В.
Фінансово-бюджетне прогнозування як інструмент управління розвитком реального сектору економіки

Холявко Н.І.
Індикатори оцінки та моніторингу ефективності інтеграції вищої освіти в чотирикутних Quadruple Helix

Коваленко Н.В., Шмаровоз Д.С.
Аналіз стану глобального ринку нафти на сучасному етапі

Юсова К.М.
Сучасний стан законодавчого антикорупційного регулювання регламентних та процедурних етапів публічних закупівель України

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андрійчук І.В., Писків М.П.
Оцінювання функціональних стратегій газотранспортних підприємств

Андріїв Н.М.
Чинники формування конкурентоспроможного персоналу компанії

Балацька Н.Ю.
Методичний інструментарій оцінки впливу GETS-факторів на розвиток підприємства ресторанного бізнесу

Близнюк Т.П.
Аналіз підходів до типології організаційних культур у крос-культурному менеджменті

Васильєв О.В., Дрокіна М.М.
Формування критеріальноїбази іміджу промислового підприємства в Україні

Геліч Н.В., Басараб В.В., Шабала О.В.
Забезпечення інноваційного розвитку підпри

Горященко Ю.Г., Ільченко В.М.
Цифровий маркетинг як основа сучасного бізнесу

Гусарова Л.В., Боліла Н.В.
Екологічний компонент економічної безпеки як чинник сталого розвитку підприємств будівництва

Жосан Г.В., Кириченко Н.В.
Дослідження методів управління підприємством в умовах пандемії COVID-19

Зубачова В.І., Урусова З.П.
Формування соціальних стандартів бізнесу шляхом становлення концепції сталого розвитку

Квілінський О.С.
Організаційне забезпечення управління розвитком промислового підприємства на прикладі діючої організаційної структури управління

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Коучинг як форма розвитку «м’яких» компетентностей працівників підприємства

Олексенко Ю.О., Сидоренко О.В.
Рекламна діяльність підприємства та напрями її удосконалення

Партика І.В., Ожубко Г.В.
Сучасні аспекти професійного розвитку персоналу організації

Сніщенко Р.Г.
Соціальна спрямованість процесу забезпечення економічної безпеки підприємництва у постіндустріальній парадигмі

Федорова Ю.В.
Емоційний капітал менеджера як джерело доходів підприємства

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ципліцька О.О.
Регіональна та міжрегіональна мережева взаємодія як чинник модернізації промислового сектору

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Архірейська Н.В.
Правові механізми легалізації крипторозрахунків в Україні

Гавриш О.М., Федюнін С.А.
Ризики під час здійснення біржової діяльності: сутність, види та можливі шляхи попередження

Карлін М.І., Проць Н.В., Борисюк О.В.
Токсичні фінанси у фінансовій системі країни та особливості їх регулювання

Новікова Л.Ф., Рудянова Т.М., Пушечнікова А.О.
SREP-аналіз як сучасна система оцінки фінансової стійкості банків: вітчизняна практика

Федишин М.П., Старкіна М.О.
Розвиток банківських інформаційних систем

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Коломієць С.В.
Зміна парадигми управління: нелінійний підхід

Ковальський А.О., Кузіна Р.В.
Трендовий аналіз діяльності підприємств комунальної інфраструктури як передумова ефективного інвестування

Симаков В.С.
Моделі розвитку інноваційних підходів до управління підприємствами електронної комерції як суб’єктами інноваційного підприємництва

Лондаренко Д.О.
Моніторинг інвестиційних ризиків в регіоні: інноваційно-економічний підхід