Випуск № 4(62), 2018

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Єлісєєва Л.В.
Глобальні детермінанти трансформації соціального капіталу

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Полоус О.В., Гладишко О.О.
Фактори впливу міграційної політики на формування людського капіталу держав

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Грохотова К.В., Дзяд О.В.
Інвестування в реальний сектор економіки України

Калачевська Л.І.
Напрями та механізм стимулювання інноваційного розвитку інфраструктури українських сільських територій

Носирєв О.О.
Антикризова стратегія промислового розвитку

Філяк М.С.
Використання окремих індексів довгострокового прогнозування в економічному розвитку поселень

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кракос Ю.Б., Андрієнко А.Е.
Особливості управління фінансовою безпекою бюджетної організації на прикладі науково-дослідного інституту

Малюк О.С., Полупан Т.В.
Ресурсозбереження та аналіз його інвестиційного забезпечення

Поляков П.А.
Детермінанти підвищення рівня економічної безпеки підприємства

Швець Ю.О.
Стратегії антикризового управління в діяльності промислових підприємств: види, основні завдання та проблеми використання

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Білоус Я.Ю., Галгаш Р.А., Христенко Л.М.
Запровадження партисипаторного бюджету для розвитку територіальних громад регіонів України

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Колеснік Я.В., Бараненко Н.В.
Ефективна депозитна політика банку як шлях капіталізації прибутку

Новікова Л.Ф., Панасейко І.М., Павлова К.І.
Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Скопова О.С.
Економічний зміст права власності на земельні ресурси та операції з ними

Сосєдка О.В., Міняйло В.Ф.
Інтеграція України у світову фінансову систему

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Рябчук О.Г., Коротаєва І.Р.
Особливості та проблеми аудиту розрахунків з оплати праці