Випуск № 2(42), 2009

 

Титульна сторінка

Зміст

Пашко П. В.
Мотиваційний інструментарій забезпечення митної безпеки України

Тарасевич В. М.
Про цивілізаційне вимірювання світової економічної кризи

Макаренко М. І.
Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи

Бережнюк І. Г.
Реформування митної системи Польщі

Мещеряков А. А.
Вплив іноземного капіталу на банківську систему України та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків

Венцковський Д. Ю.
Методика оцінки впливу експортної торгівлі на стан економічної безпеки України

Вакульчик О. М., Кнішек О. О.
Концептуальні засади діяльності митних органів з постмитних перевірок суб’єктів ЗЕД

Кредісов А. І.
Менеджмент: історичні тенденції розвитку та риси можливих змін у ХХІ ст

Літовченко Б. В.
“Язик” управління

Рибак Я., Шаповал В.
Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Польщі та тенденції її розвитку в умовах кризи

Горб К. М.
Концепція міжнародного туристичного маркетингу регіонів

Борисенко О. П.
Система державного контролю за зовнішньоекономічними операціями в Україні та напрями її вдосконалення

Кузьмінов С. В.
Застосування квот на вивезення іноземної валюти як інструмент макроекономічного регулювання

Рева Т. М., Кузьміна М. С.
Вплив митно-тарифного регулювання імпорту на регіональні товарні ринки

Морозов О. В.
Протекціонізм в українських губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст

Міщенко А. П., Яременко С. С.
Неформальні маркетингові комунікації та їх роль в інформаційному середовищі компанії

Волик О. Ф., Кащеєва О. В.
Інформаційний обмін Державної митної служби України з митними органами іноземних держав

Пасічник Т. О.
Освітній фактор економічної безпеки держави

Суворов В.
Удосконалення системи митного контролю в Україні в контексті концепції “єдиного вікна”

Привітання заступнику Голови Державної митної служби України П. В. Пашкові