Випуск № 1(41), 2009

 

Титульна сторінка

Зміст

Привітання Голови Державної митної служби України А. В. Макаренка Привітання директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, академіка НАН України В. М. Геєця Привітання директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України О. С. Власюка

Власюк О. С.
Українські реалії світової фінансової кризи

Пашко П. В.
Функції митної політики

Вакульчик О. М., Дубицький Д. П.
Оцінка впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства

Hans-Michael Wolffgang, Julia M. Natzel.
The authorised economic operator in the European Union

Chentsov V., Pavlenko O., Kozlovski E.
Improvement of foreign economic activity through implementation of the WCO professional standards in curriculum of the Ukrainian academy of customs

Pawłowski K.
Rankings, accreditations and their influence on the brand of a higher education institution, on the example of Polish tertiary education

Лапко О. С.
Фонди суверенного добробуту в системі міжнародного фінансового ринку

Бережнюк І. Г.
Генетико-прогностичний зріз системи управління митною справою в Україні

Дергалюк І. В.
Національні інтереси України на світовому ринку зерна

Єдинак Т. С.
Класифікація методів постмитного аудиту

Грущинська Н. М., Антоненко К. В.
Інкотермс як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно-імпортними операціями підприємства України з урахуванням європейських стандартів

Васильєва В. Г.
Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті та напрями його вдосконалення

Суворов В. В.
Методологічне забезпечення митного регулювання ЗЕД: аналіз категорій та дефініцій

Пасічник А. М., Мальнов В. С.
Удосконалення системи економічної безпеки держави при транзитному переміщенні товарів

Россочинський В. М., Щитов О. М., Навроцька Н. Г.
Вимірювання варіації атрибутивної ознаки в митній справі

Рева Т. М., Ковальчук К. Ф.
Інвестиційні потоки України та аналіз впливу валютного курсу на обсяги доходів інвесторів

Волик О. Ф., Лавренюк І. В.
Оптимізація витрат суб’єкта господарської діяльності на переробку давальницької сировини

Борейко Н. М.
Оподаткування електронної комерції: досвід іноземних країн