Випуск № 1(59), 2018

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Татарин Н.Б., Васьків І.М.
Сучасна фінансова політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бестужева С.В., Козирєва К.М.
Особливості впровадження логістичного підходу в управління міжнародною збутовою діяльністю підприємства

Бестужева С.В., Ткаленко Н.О.
Особливості сучасного стратегічного розвитку підприємства у сфері міжнародного бізнесу

Ківа А.А., Кисляков С.С., Грінько І.М.
Проблеми становлення світового миру та їх вплив на глобальну економіку

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васюренко Л.В.
Мотивація як чинник організації оплати праці в умовах глобалізації

Винятинська Л.В., Сенчук І.В.
Оцінка стану та тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні

Жадько К.С., Сірко А.Ю.
Діагностика стану господарської діяльності суб’єкта господарювання

Мардус Н.Ю.
Оцінка впливу соціального та інформаційно-технологічного факторів на розвиток внутрішнього ринку товарів

Харіна О.О., Харченко Т.Б.
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення очима стейкхолдерів

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Боровік Л.В.
Оцінка впливу інвестиційної політики на формування та використання інвестиційного потенціалу галузі

Братута О.Г.
Дослідження дефініцій поняття явища «об’єднання підприємств» та його окремих видових форм

Дяченко Т.О., Ільченко В.Ю.
Вплив ринкових умов на розвиток технологій інтернет-маркетингу

Калюжна Ю.П., Боровик Т.В., Даниленко В.І.
Ціноутворення та логістичні аспекти в основі рекламної діяльності

Ковальчук К.Ф., Рева Т.М.
Налоговая среда как фактор предпринимательской деятельности

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Воронков А.А.
Методический подход к оцениванию деловой активности агломерации

Гречаник Н.Ю.
Бренд території: необхідність, викликана часом

Клімович О.М.
Вплив соціально-політичних умов на формування системи міжрегіональних взаємозв’язків

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Тарасенко Д.Л.
Соціальна політика ЄС: корисний досвід для України

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Березіна С.Б.
Ризик як важливіша категорія економічної теорії

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волкова О.Г.
Проблематика застосування заліку зустрічних вимог у зовнішньоекономічній діяльності України

Заруцька О.П.
Впровадження методики структурно-функціональних груп у систему управління складними економічними системами

Квач Я.П., Князькова В.Я., Федоренко С.О.
Податковий контроль в Україні: фіскальна ефективність та шляхи вдосконалення

Куліш В.А.
Оцінка рівня розвитку іноземного інвестування економіки України

Лисяк Л.В.
Аналіз ефективності системи державного фінансового контролю в Україні у контексті діяльності національних нафтогазових корпорацій

Мельник О.О.
Фінансова безпека України: деякі аспекти оцінювання стану заборгованості

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Сломчинська С.О.
Концепція оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю

Ткач О.Л.
Сучасні проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні