Випуск № 2(56), 2016

 

Титульна сторінка

Зміст

Тетеринец Т. А.
Государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры

Chepelenko A. M., Chepelenko D. С.
Migration processes in Europe: problems or potential benefits

Зайцев В. Є., Агапова В. В.
Зовнішній борг України та його вплив на фінансову безпеку

Жадько К. С., Майорова І. М., Андрусенко Г. М.
Митні інновації в сучасній поставці товарів за системою “точно в термін”

Жир С. І., Агапова В. В., Пулик О. Я.
Вплив адаптації потоків біженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію Європейського регіону

Івашина С. Ю.
Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки

Гетьман Д. О.
Теорії фінансового розвитку у визначенні фінансової конкурентоспроможності регіонів

Рядно О. А., Беркут О. В.
Теоретико-методологічні аспекти дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів

Петруня В. Ю.
Макроекономічна динаміка як фактор середовища діяльності підприємств

Качула С. В.
Використання інструментарію фінансової політики держави для розвитку малого підприємництва в Україні

Комарова Е. В.
Концепция обучающейся организации: проблемы индивидуального и организационного обучения

Schaefer M. W., Hetman O. O.
Labor market security concept as a paradigm of social stabilization

Семенова Л. Ю.
Молодь на ринку праці в Україні

Гiрман А. П.
Проблеми безпеки зайнятості на ринку прац

Бондаревська К. В., Супруненко Ю. В.
Бондаревська К. В., Супруненко Ю. В.

Менліосманов З. Т.
Митний контроль в Україні: сутність, функції, принципи та місце в системі державного фінансового контролю