Випуск № 2(52), 2014

 

Титульна сторінка

Зміст

Vakulchyk O. M., Protasova Е. V.
Assessment of the enterprise investment attractiveness, based on the determining of unsystematic risk degree

Петруня Ю. Є., Туржанський В. А.
Митні процедури та розвиток управління постмитним аудитом в Україні

Sowinski C.
The analysis of customs procedures in Ukraine in the context of simplifying trade terms

Бабенко Л. В., Єдинак Т. С.
Методичні підходи до митно-податкового аудиту операцій з переробки сировини на митній території України

Горб К. М.
Транскордонний туризм і проблеми його митного забезпечення

Грабчук О. М., Тимощенко К. С.
Управління фінансовою безпекою підприємства в умовах невизначеності

Мещеряков А. А., Панасейко С. М.
Особливості державного податкового ризик-менеджменту в умовах економічної кризи

Нetman O. O., Shapoval V. М.
Innovative mechanism of development the educational market and labor market in Ukraine

Chyrychenko Yu. V., Kotko O. K.
The international investment activities: systematic analysis of categorical apparatus

Осецький В. Л.
Інституційні аспекти розвитку інтелектуального капіталу інноваційної економіки

Зайцев В. Є., Беспала Ю. І.
Моделі інноваційного розвитку країн в умовах глобалізації світової економіки

Маляр Д. В.
Інноваційний розвиток України в системі міжнародних рейтингів та індексів

Вакульчик О. М., Книшек О. О.
Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Вакульчик О. М., Книшек О. О., Петросян А. М.
Інтегральна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання під час отримання статусу уповноваженого економічного оператора

Пасічник Т. О.
Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Платонов О. І.
Оцінка загроз економічній безпеці у мультимодальних перевезеннях

Романенко В. В.
Негативні фактори економічної безпеки держави у контексті податкового ризик-менеджменту

Демидюк О. О.
Теоретико-методологічні засади дослідження сутності та характерних ознак сучасних економічних систем

Литвиненко Н. І.
Толерантність як елемент інституціонального середовища глобалізованого світу