Випуск № 1(51), 2014

 

Титульна сторінка

Зміст

Пашко П. В., Пашко Д. В.
Щодо досягнення окремих ефектів від діяльності податкової та митної служб під керівництвом міністерства фінансів

Вакульчик О. М., Рябич О. В.
Проблеми та особливості впровадження в Україні механізму контролю трансфертного ціноутворення

Олексієнко Р. Ю.
Сутність і передумови трансформації прав власності суб’єктів у сфері митного регулювання ЗЕД

Зінов’єв І. Ф., Петрова Г. Є.
Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України

Ганусик Ю. Б.
Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси

Мещеряков А. А., Сопотян С. В.
Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки

Акімова Л. М.
Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України

Навроцька Н. А.
Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант

Геращенко С. О., Петруня В. Ю.
Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні

Борисенко О. П.
Прийняття управлінських рішень у цільовій програмі державного фінансування: методологічний аспект

Чириченко Ю. В., Котко О. К.
Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду

Бутенко Н. В.
Реалізація стратегії партнерства між суб’єктами національної економіки

Рева Т. М.
Налоговые льготы в системе регулирования внешней торговли

Вакульчик О. М., Книшек О. О., Петросян А. М.
Інтегральна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання під час отримання статусу уповноваженого економічного оператора

Осецька Д. В.
Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів

Коляда С. П., Рябой В. І.
Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу

Краснопольський Д. С.
Управління інноваційним розвитком України на основі зарубіжного досвіду

Ломейко Ю. А.
Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: переваги та недоліки

Браткова І. М.
Вдосконалення інструментів ринку боргових цінних паперів уряду в контексті глобальних тенденцій

Кущенко Д. І.
Роль інновацій у діяльності зарубіжних митних адміністрацій

Халіпова Н. В., Леснікова І. Ю.
Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні

Архірейська Н. В.
Аналіз ефективності процедур митного контролю