Випуск № 2(44), 2010

 

Титульна сторінка

Зміст

Пашко П. В.
Система динамічного планування щодо забезпечення повноти надходжень до державного бюджету

Wolffgang М.
Customs modernization: new challenges in an era of globalization and regionalization

Вакульчик О. М., Горянська О. В.
Стандартизація економічних термінів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Терещенко С. С., Галько С. В.
Дослідження проблемних аспектів міжнародних угод щодо визначення і контролю митної вартості імпортних товарів

Куриляк В. Є., Геращенко С. О.
The Enterprise Customs in China

Rong Hu
Ключові проблеми розвитку експортного потенціалу виробництва залізорудної сировини в Україні

Суворов В. В.
Глобальний вимір інституціонального забезпечення організації митної справи

Пархоменко В. М.
Розроблення програмного забезпечення системи підвищення кваліфікації персоналу митних органів України за комбінованою формою навчання (традиційна і дистанційна)

Потапенко А. В., Олексієнко Р. Ю.
Митне регулювання зовнішньоекономічних потоків та його вплив на процеси відтворення

Губа М. О.
Митні платежі в Україні: особливості адміністрування в сучасних умовах

Лихолат О. А., Навроцька Н. Г.
Класифікація фіточаїв за українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

Курмаєв П. Ю.
Аналіз сучасних тенденцій і прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі регіонів України

Васильєва В. Г., Яковенко І. В.
Інвентаризація розрахунків з нерезидентами у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Чириченко Ю. В.
Генезис парадигм світової продовольчої політики

Пігуль Н. Г., Люта О. В.
Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ

Бай С. І., Мошек Г. Є.
Збалансування результативно-цільових функцій менеджменту підприємства: соціальні та еколого-економічні аспекти успішності

Вітер Д. В.
Свобода уявна і свобода реальна: неолібералізм та економічна реальність глобалізму

Пасічник Т. О.
Економічна роль освіти: особистісні та організаційні аспекти

Корнієнко Т. Н., Корнієнко С. А.
Адміністрування податку на додану вартість: проблеми та шляхи їх розв’язання

Коваленко Н. О.
Альтернативні джерела фінансування в умовах світової фінансової кризи