Випуск № 2(72), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Іващенко М.В.
Використання теорії ігор для моделювання економічної поведінки на фінансових ринках

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білокінь О.П.
Сучасні тенденції розвитку матеріально-технічного забезпечення аграрного сектору в Харківській області

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Григорова З.В., Кваско А.В.
Сучасні методи управління витратами підприємств

Єкель Г.В.
Логістична стратегія підприємства з екологобезпечним використанням земель

Ліпич Л.Г.
Моделі стратегічних альянсів у контексті логістичного партнерства

П’ятницька Г.Т., Григоренко О.М., Петрук Ю.Л.
Оцінка задоволення попиту на послуги з організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти

Чкан А.С., Чкан І.О.
Консалт-аналіз передумов ефективного підприємництва у період карантинних обмежень в Україні та світі

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Васильєва Т.А., Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О.
Конвергенція енергетичних політик України та країн ЄС

Новак У.П., Говда Г.А., Березовська Н.І.
Екологічний чинник у формуванні конкурентоспроможності

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бикова А.Д., Саричев В.І., Семенова Л.Ю.
Реалізація соціально-економічних стратегій на макро- та мікрорівнях в Україні

Криклій О.А., Боженко В.В., Артюхов А.Є.
Вплив цифрової інклюзії на інформаційну безпеку країни

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Добровольська О.В., Дуброва Н.П., Ясинська Д.В.
Застосування детермінованого моделювання для підвищення прибутковості в управлінні фінансовими ресурсами підприємства

Кузьменко О.В., Доценко Т.В., Кушнерьов О.С.
Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку

Лєонов С.В., Тютюник І.В., Лоб А.І.
Фіскальна децентралізація як інструмент мінімізації податкових розривів в економіці

Приказюк Н.В., Моташко Т.П., Кондратенко Ю.С.
Розвиток інтернет-страхування у нових умовах

Руденко В.В.
Вплив фіскального механізму на розвиток інвестиційних процесів на українських землях у польсько-литовську добу