Випуск № 1(71), 2021

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Краус Н.М., Краус К.М., Манжура О.В.
Інститут довіри в умовах цифровізації економіки: теорія та практика управління

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Грабар М.В., Кашка М.Ю.
Аюрведа як перспективний напрям розвитку лікувально-оздоровчого туризму

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Грущинська Н.М., Михальченко О.А.
Евристика тенденцій управління у сучасних світових процесах

Кепко В.М., Новікова В.В., Стаднік Л.І.
Захист прав споживачів непродовольчих товарів у сфері електронної торгівлі: європейський досвід

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сотніков Ю.М., Єрешко А.І.
Маркетингові проблеми розвитку ритейлу

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Інформаційна система управління підприємством та її ІТ-підсистеми

Табенська О.І.
Особливості діяльності сфери гостинності в умовах пандемії

Чура С.-Г. Т.
Холістичне управління економічною безпекою підприємства

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Міщенко Р.О., Гордей О.Д.
Теоретико-організаційні аспекти бюджетного стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Банера Н.П., Гелей Л.О.
Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва: оцінка та шляхи підвищення інформативності показників

Вакульчик О.М., Брайко В.С.
Перспективи та проблеми впровадження блокчейн-технологій в обліку та аудиті

Гончаренко Н.Г.
Бухгалтерський облік як засіб забезпечення управління фінансами бюджетних установ в умовах переходу до міжнародних стандартів – теоретичний аспект

Дубицький Д.П., Волкова О.А.
Особливості обліку витрат продукції текстильної промисловості під час експорту за тендерними контрактами

Зрибнєва І.П.
Концепція побудови економічної політики забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів інноваційного підприємництва формується на макро- і мікрорівні