Випуск № 4(70), 2020

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Зінченко О.А., Арутюнян А.Е.
Маркетинговий менеджмент аграрних підприємств в контексті міжнародного бізнесу

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васильєва Т.А., Сміянов В.А., Діденко І.В.
Регіональний контекст пандемії СOVID-19 в Україні

Казьмір В.А.
Сценарії стратегічного розвитку ринку зерна

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бердар М.М., Кот Л.Л.
Антикризове управління ризиками на підприємстві

Боденчук Л.Б., Кулікова С.М.
Управління та аналіз кредиторської заборгованості в умовах пандемії

Брінь П.В., Вашкевич І.І.
Визначення бізнес-процесу з точки зору корпоративної соціальної відповідальності

Люльов О.В., Боженко В.В., Золковер А.О.
Макроекономічна стабільність: методика оцінювання

Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю., Єдинак В.Ю.
Управлінський ситуаційний аналіз діяльності університетів в Україні

Піскун А.В.
Теоретичний аспект управління витратами підприємства

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бакуліч О.О., Кіс І.Р.
Методичний інструментарій управління екологічними ризиками проєктів підприємств транспортної галузі

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Окремі аспекти використання екологічного маркетингу для поліпшення природного середовища міста

Нижеголенко К.С.
Теоретико-методичний підхід до розроблення та формування еколого-збалансованої моделі економічного розвитку аграрного сектору

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дудчик О.Ю., Сальникова Т.В.
Сучасний стан та особливості відтворення необоротних активів підприємств України

Лисяк Л.В., Биков Б.Д., Кушнір А.І.
Зміцнення фінансового потенціалу об’єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації

Пухальська Н.О., Болдова А.А., Болдова Ю.А.
Фінансові корпорації та їх вплив на економіку України

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кузьменко О.В., Лєонов С.В., Койбічук В.В.
Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів

Шевчук В.Р., Бордун О.Ю., Бабенко В.В.
Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України)

Ющенко Н.Л.
Основні типи сітьових моделей у плануванні проєктів зі скорочення втрат енергоресурсів у мережах теплопостачання та управлінні ними задля зниження рівня енергетичної бідності домогосподарств в Україні

Іванчов П.В.
Глобальні пріоритети трансформації медичних систем

Торопченко Н. В.
Збалансованість як характеристика економічного розвитку: теоретичні підходи