Випуск № 1(43), 2010

 

Титульна сторінка

Зміст

Пашко П. В., Ліпіхіна Т. Д.
Методика розрахунку прогнозних обсягів податкових надходжень від імпорту товарів

Зварич О. В.
Методика прогнозування надходжень від ввізного та вивізного мит

Вакульчик О. М., Яковенко І. В.
Стан і шляхи розвитку управлінської звітності суб’єктів господарювання різних сфер діяльності

Wołowiec T., Duszyński M.
Personal income tax in the tax systems of EU member states (seleected issues)

Пісьмаченко Л. М.
Розвиток транзитного потенціалу та митний контроль за переміщенням вантажів територією України: сучасний стан, проблеми, перспективи

Власюк Т. О.
Ключові проблеми розвитку експортного потенціалу виробництва залізорудної сировини в Україні

Літовченко Б. В., Петруня В. Ю.
Середовище менеджменту: еволюція культурних цінностей у контексті інтернаціоналізації

Терещенко С. С., Галько С. В.
Засади митної оцінки товарів, що обертаються в міжнародній торгівлі

Зайцев В. Є.
Забезпечення економічної безпеки держави в умовах інтенсифікації конкурентної боротьби на світових ринках

Мальнов В. С.
Проблеми розвитку регіональної мережі ВМК як складової економічної безпеки держави

Дергалюк І. В.
Сучасний зарубіжний досвід забезпечення продовольчої безпеки

Трушенко О. М.
Конкурентоспроможність країни в умовах економічної глобалізації

Швець В. Я., Мілютін В. М., Роздобудько Е. В.
Вплив транскордонного перенесення викидів на економіко-екологічний стан Придніпровського регіону

Кахович Ю. О.
Спільні підприємства та їх роль у контексті стратегічних пріоритетів України

Краснікова Н. О.
Оцінка впливу захищеності національного виробника на рівень економічної безпеки держави

Чириченко Ю. В.
Забезпечення економічної безпеки України як передумова її європейської інтеграції

Симонова Г. Д., Хабло Г. О.
Визначення місця митної вартості товарів у системі державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами

Ребрик М. А.
Валютний ризик в умовах глобалізації ринку банківських послуг

Воробйова К. О.
Дослідження впливу завищеного та заниженого валютного курсу на економіку країни

Василенко В. М.
Досвід інноваційного менеджменту як невід’ємної складової інтелектуального капіталу в міжнародному бізнесі